Our Rooms

devider
1
Deluxe Ban Công
750.000 VND
Phòng phù hợp với cặp tình nhân, vợ chồng, gia đình có 1 con nhỏ. Hoặc đi nhóm bạn 2 đến 3 người.
4
Deluxe View Hồ
650.000 VND
Phòng phù hợp với cặp tình nhân, vợ chồng, gia đình có 1 con nhỏ. Hoặc đi nhóm bạn 2 đến 3 người.
2
Superior Sân Vườn
560.000 VND
Phòng phù hợp với cặp tình nhân, vợ chồng, gia đình có 1 con nhỏ. Hoặc đi nhóm bạn 2 đến 3 người.
2
Suite Sân Vườn
850.000 VND
Phòng phù hợp với cặp tình nhân, vợ chồng, gia đình có 1 hoặc 2 con nhỏ. Hoặc đi nhóm bạn 3 đến 4 người.